מוצרים ואריזות

הגזר נאסף בשדה בגונדולות ומשם מובא לבית האריזה, נשטף וממוין ל-8 גדלים בו זמנית, לפי קוטר ואורך נדרשים.
הגזר נטבל בבריכות מים קרים כדי להוריד את הטמפרטורה שלו במהירות, פעולה המאריכה את חיי המדף של הגזר.
הגזר ממשיך לעמדת מיון איכות ומשם לאריזה.