גידולי שדה

כממשיכי מסורת של מגדלי ירקות מובחרים, אנחנו מאמינים ששליטה בכל מרכיבי הגידול, היא תנאי מכריע להצלחה.

ואכן כארגון שפועל באינטגרציה מלאה מהזרע ועד פתח בית הלקוח, אנחנו שולטים בכל הפרמטרים האגרוטכניים.

גולת הכותרת של ניהול וביצוע עבודת הגידול הוא צוות מקצועי רב תחומי בעל יכולות מגוונות. צוות מגדלים ותיקים ומנוסים המנצח על מלאכת הגידול ובו אגרונומים, אנשי הגנת הצומח, אנשי השקיה, אנשי מיכון ומפעילי מכונות מיומנים!

השלב הראשון הוא בחירת השדות: אנחנו משקיעים מאמצים ניכרים באיסוף נתונים היסטוריים של החלקות כמו מעקב אחר מחזור הגידולים, בעיות תחלואה ועשבייה המאפיינים את השדה בנוסף לטופוגרפיה, לניקוז ותכונות הקרקע הספציפיות.

בהמשך אנחנו קובעים את הרכב העיבודים הנדרש כדי להביא את השדה למצב מוכנות מיטבי טרם הזריעה. במשך השנים פיתחנו ושיפרנו מאוד את כלי העיבוד והכנת הקרקע על סמך ניסיון מצטבר בגידול גזר באדמות כבדות. למדנו שכדאי להשקיע את רוב האנרגיה בפליחה ואוורור של המקום בו עתידים לגדול ולהתפתח האשרושים, דהיינו ראש הגדודית ובהתאם לכך ייצרנו את כלי העיבוד.

את ההכנה אנו מבצעים במספר מצומצם של מהלכים, דבר שחוסך דלק ובעקבותיו מקטין את פליטת הפחמן הדו חמצני ואף חוסך בעלויות הייצור.

הצטיידנו ב"משתת-מגדד", באמצעותו נעשה את העיבוד הראשון. אחריו אנחנו מעבדים ב"משתת-מתחח" שתפקידו לפורר את רגבי הקרקע ולהכין מצע זריעה, בנוסף לאוורור מתחת לבית השורשים. בהמשך אנחנו מעצבים את הגדודיות באופן סופי וזורעים את השדה.

בנוסף לכלי ההכנה והזריעה, אנו מצוידים במספר כלים ייעודיים כמו קלטרת גדולה ומהירה המפוקדת באופן אוטומטי במצלמה. שיפור טכנולוגי זה מאפשר עבודה מהירה ומדויקת וחוסך עבודת אדם רבה. הכלי משרת בעיקר את הגזר הגדל במשטר אורגני. באותו אופן אנחנו מבצעים ריסוס מדויק נגד עשבייה במרווחים שבין הגדודיות. גם הפעם מיקום פומיות הריסוס נעשה באמצעות מצלמה.

אנחנו מגדלים מספר מצומצם של זנים שנבחרים בקפידה, בעזרת מבחני זנים השוואתיים במשך למעלה מ-50 שנה. אנחנו קשורים לכל חברות הזרעים המובילות בעולם שעוסקות בטיפוח זני גזר, והן מביאות אלינו מדי שנה זנים חדשים לבחינה ואינטרודוקציה. לכל אחת מעונות הגידול אנו מוצאים את קולקציית הזנים המיטבית (היבול ואיכותו).

דגש מיוחד מושם על צורת האשרוש ומראהו, צבעו הפנימי והחיצוני וכמובן, על טעמו המתוק!!

כמגדלים שהם גם בעלי מפעל לעיבוד גזר, אנחנו מודעים היטב לשאלת הטעם של המוצרים, ושוקדים כל העת, לשפר את טעמו המתוק של הגזר הגדל בשדותינו. הרכב כזה של פעילות מחייב אותנו להתמחות במספר טיפוסים שונים של גזר החל מהמוכר והמקובל באזורנו ובאירופה – זני הננטי, המשך בזני אימפרטור לייצור "בייבי גזר" המקובלים בארה"ב, ועד זנים ממשפחת השנטניי  שמגודלים לשימושים של מאכל טרי של "מיני גזר".

באינטגרציה מלאה, אנחנו אוספים בעצמנו את היבול מהשדות, על ידי מערך קומביינים גדול ומשוכלל המסוגל לאסוף בו זמנית סוגים שונים של גזר בשדות המרוחקים זה מזה ובתפוקה כוללת של קרוב ל-1,000 טון ביום.

הגזר מובל לשם שטיפתו ומיונו לשני בתי אריזה, הגדול מן השניים מיקומו בשלוחות והוא מיועד לגזר רגיל על כל זניו. השני, קטן יותר, מיקומו בקבוץ שדה אליהו והוא משמש לגזר אורגני בלבד.