איכות

גזר איכותי ובטוח למאכל, היענות לדרישות ולצרכים של הלקוחות ושביעות רצונם, תנאי העסקה הוגנים ובטוחים לעובדים, אחריות סביבתית ושימור ערכי טבע ונוף – אלו עומדים בראש מעייניו של "מפעלי יופ"י גזר שלוחות".

מדיניות האיכות 
הנהלת "גזר שלוחות" מחויבת לשמירה על איכות ובטיחות מוצריה ולשיפורם, על ידי לימוד במחקרים שונים, שיפור בשיטות העבודה, בטכנולוגיות, במיכון ועוד. לשם כך היא מיישמת מערכת איכות, ובקרת איכות של המוצר, מעמידה אמצעים טכניים, מכניים ומשאבי אנוש כדי להבטיח את הנאתם המלאה של לקוחות הקצה, ולמנוע כל סיכון במוצרים. ההנהלה וכל צוות העובדים אמצו את תקני האיכות המחמירים ביותר, כמוBRC, HACCP, ISO 9001 , GlobalG.A.P. TNC, F2F, ואחרים.

מדיניות הגידול

מדיניות הגידול של "גזר שלוחות" קובעת את מטרותיו וכללי הטיפול בקרקע החקלאית, בטיפול בצמח ובאסיף התוצרת. העקרונות המנחים אותה הם: שמירה על איכות המוצר החקלאי ובעיקר בכל הנוגע לבריאות לקוחותיו ואמון הלקוחות במוצר, שמירת הסביבה החקלאית והטבעית, שמירה על איכות הסביבה, מניעת זיהום הקרקע, המים והאוויר שמירה על חיות, צמחי הבר וניקיון סביבת הגידול.

שמירה על בטיחות ורווחת העובדים בגידול וגורמים שונים בסביבת הגידול. שימוש יעיל וחסכוני במים, באנרגיה ובמשאבי טבע וצמצום הזיהום הסביבתי שפעולות הגידול, האסיף וההובלה עלולים לגרום.

כל הפעולות החקלאיות בשדה נעשות על פי פרוטוקול גידול מפורט המבטיח עמידה ביעדים האלה באופן שקול ומבוקר, וחתירה לשיפור מתמיד בתוצאות.

אחריות סביבתית
המדיניות הסביבתית של "גזר שלוחות" קובעת כי הוא רואה בערכי שמירת הסביבה וטיפוח אתרי טבע ומורשת חלק ממחויבותו וערך כלכלי-חברתי מוסף לפעילותו. בהתאם לכך הוא מחויב לעמוד בכל הדרישות החוקיות ובכל התקנות הנוגעים להגנת הסביבה. ההנהלה מחויבת לפיתוח חקלאי תוך שמירה על המשאבים הטבעיים וניהול חסכוני של אמצעי הייצור הבסיסיים – הקרקע והמים, לחיזוק מעמדה ותדמיתה של החקלאות כבעלת ערכים חברתיים ותרבותיים, ולצורך אספקת מזון לאדם.

"גזר שלוחות" מנטר ופועל לצמצום ההשפעות הסביבתיות של פעילות בית האריזה ושל הפעילות החקלאית, להקטנת זיהום האוויר, המים והקרקע, בשימוש באנרגיה – חשמל, דלק, גז, ובשימוש בחומרי הדברה, בחומרי דשן, במים ובחומרי חיטוי.

אחריות חברתית
המדיניות החברתית של "גזר שלוחות" קובעת כי הארגון מכבד ומציית לחוקי המדינה ולחוקי העבודה בכלל זה, נותן שכר הוגן ותנאי עבודה נאותים, איננו מפלה עובדים על רקע דת, גזע, או מין, ומתחייב לשמור על כבודם של עובדיו, בטחונם ובריאותם.

התקנים שגזר שלוחות מוסמך להם
9001 ISO, GlobalG.A.P. ,TNC, F2F, ווייטרוז, BRC, אורגני-מגדל, אורגני-ביא"ר ויצואן, אורגני NOP (ארה"ב)